Przedłużenie obostrzeń a funkcjonowanie Książnicy Podlaskiej

W związku z przedłużeniem obostrzeń do niedzieli 18 kwietnia 2021 roku w całej Polsce, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oczekuje na rekomendacje Biblioteki Narodowej, dotyczące funkcjonowania bibliotek.

Jeśli Biblioteka Narodowa nie zmieni treści swoich rekomendacji, Książnica Podlaska będzie funkcjonowała zgodnie z dotychczasowymi wytycznymi – szczegóły dostępne są na stronie internetowej: https://ksiaznicapodlaska.pl/od-20-marca-do-9-kwietnia-2021-r-ksiaznica-podlaska-otwarta-w-ograniczonym-zakresie/.

O wszelkich, planowanych zmianach w funkcjonowaniu Książnicy Podlaskiej  im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, niezwłocznie poinformujemy na stronie internetowej: ksiaznicapodlaska.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.