O nas

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, wojewódzka samorządowa instytucja kultury, jest największą biblioteką w regionie Polski północno-wschodniej. Jej zasoby, na dzień 31.12.2021 r. liczą 1 341 637 jednostek, w tym 1 154 459 vol. książek, czasopism oprawnych – 60 367 oraz 126 811 jednostek zbiorów specjalnych. Liczba tytułów czasopism bieżących wynosi 3 322. Biblioteka gromadzi materiały o charakterze uniwersalnym, z przewagą piśmiennictwa z zakresu humanistyki i nauk społecznych. Od 1997 r., na podstawie Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dn. 7 listopada 1996 r., posiada prawo do ogólnopolskiego egzemplarza obowiązkowego.

Książnica działa w ramach Biblioteki Głównej i sieci 16 filii bibliotecznych, zlokalizowanych w różnych dzielnicach Białegostoku. Jako biblioteka wojewódzka, otacza opieką merytoryczną biblioteki publiczne na terenie woj. podlaskiego. Jest dobrze znanym ośrodkiem informacji o regionie. Prowadzi rozwiniętą na dużą skalę działalność wydawniczą (publikacje z literatury pięknej, historii regionu, z zakresu bibliotekoznawstwa oraz wydawnictwa okolicznościowe). Książnica wydaje dwa czasopisma bibliotekarskie (Bibliotekarz Podlaski i Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego). Biblioteka w swoich działaniach realizuje misję kulturotwórczą, promując wartościową książkę, troszcząc się o rozwój czytelnictwa.

Książnica współpracuje stale z bibliotekami uczelnianymi Białegostoku, m.in. w ramach inicjatywy Podlaskie Forum Bibliotekarzy, Konsorcjum Bibliotek Naukowych Miasta Białegostoku oraz projektu Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Od kilku lat rozwija się też współpraca z bibliotekami zagranicznymi, zwłaszcza z Biblioteką im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie oraz z Obwodową Biblioteką Naukową im. J. Karskiego w Grodnie.

Powrót na początek strony