Głos Bibliotek Publicznych Województwa

Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego, redagowany od 2008 r. przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny oraz Bibliotekę Publiczną Powiatu Białostockiego, nawiązuje do wydawanego pod tym samym tytułem „biuletynu informacyjnego” Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (wówczas biblioteka wojewódzka obejmowała swoim nadzorem merytorycznym biblioteki publiczne woj. białostockiego), ukazującego się w latach 1992-1998.

Wymieniony periodyk zawodowy, o charakterze informacyjno-metodycznym, jest adresowany do bibliotekarzy woj. podlaskiego. Swoje treści koncentruje wokół zagadnień upowszechniania czytelnictwa, promocji bibliotek, ich działań edukacyjnych i kulturalnych w środowisku lokalnym oraz popularyzacji wiedzy niezbędnej współczesnemu bibliotekarzowi. Na łamach czasopisma prezentowane są, m.in. materiały metodyczne, badania czytelnicze i sondaże, scenariusze zajęć czytelniczych, relacje ze szkoleń zawodowych, informacje dotyczące ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych przez Książnicę Podlaską oraz biblioteki terenowe.

Zamierzeniem redakcji czasopisma Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego jest, aby było ono „głosem” bibliotekarzy – praktyków, którzy zechcą opowiedzieć o własnych osiągnięciach oraz podzielić się swoimi przemyśleniami i dobrymi praktykami.

Wszystkie numery czasopisma Głos Bibliotek Publicznych Województwa Podlaskiego są dostępne w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej:
http://pbc.biaman.pl/dlibra/publication?id=12354&from=&dirids=1&tab=1&lp=15&QI

Zachęcamy do czytania i przesyłania informacji oraz tekstów własnych. Artykuły należy kierować na e-maila: instrukcyjny@ksiaznicapodlaska.pl

Adres redakcji:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

15-097 Białystok, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14A

Tel. 85 67 67 267; 85 67 67 265

e-mail: instrukcyjny@ksiaznicapodlaska.pl; bpb@ksiaznicapodlaska.pl

Powrót na początek strony