Bibliotekarz Podlaski

„Bibliotekarz Podlaski” to recenzowane czasopismo naukowe, które według najnowszej listy MEiN w 2021 roku otrzymało 40 pkt. (według Wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 21.12.2021: na liście nr 29925; unikatowy identyfikator czasopisma - 200134). W latach 2019-2020 kwartalnik uczestniczył w programie „Wsparcie dla czasopism naukowych” MNiSW. Z tego względu uzyskał 20 pkt. Obecnie "Bibliotekarz Podlaski" uczestniczy w programie "Czasopisma" MKiDN.

Pismo redagowane jest w ramach działalności naukowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego, powstało na bazie wydawanego od 2000 do 2012 roku popularnonaukowego periodyku: „Bibliotekarz Podlaski. Białystok – Łomża – Suwałki”.

Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) na stronie internetowej kwartalnika (https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp).

Wszystkie tomy wersji pierwotnej dostępne są na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej (http://pbc.biaman.pl/dlibra).

Od 2017 roku „Bibliotekarz Podlaski” zmienia częstotliwość wydawania, przekształcając się w kwartalnik. Wersją referencyjną „Bibliotekarza Podlaskiego” jest wersja papierowa.

Kontakt

tel. 85 67–67–221, fax: 85 67–67–220, e-mail: bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Powrót na początek strony