Bibliografia regionalna

Czytelniku! Interesujesz się regionem podlaskim? Szukasz literatury na temat historii i kultury regionu? Nie znalazłeś odpowiednich książek? Skorzystaj z naszych baz bibliografii regionalnej. Znajdziesz w nich opisy bibliograficzne nie tylko książek i czasopism, ale także artykułów z czasopism i gazet, fragmentów książek, folderów, katalogów wystaw, map. Bibliografia rejestruje piśmiennictwo dotyczące Białegostoku, województwa podlaskiego, wszystkich miejscowości regionu. W bazach komputerowych dostępny jest materiał począwszy od 1986 roku.

Opracowaniem bibliografii, zajmują się pracownicy Działu Informacyjno-Bibliograficznego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Bibliografia rejestruje piśmiennictwo związane tematycznie z województwem podlaskim. W przypadku opisu czasopism, twórczości pisarzy, katalogów wystaw, zjazdów i konferencji zastosowano kryterium podmiotowe.

Bibliografia jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych, które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.

Baza regionalna od 1999 r. obejmuje całą Bibliografię Województwa Podlaskiego i zawiera ponad 140 tys. opisów bibliograficznych. Baza uzupełniana i rozbudowywana jest na bieżąco w oparciu o wpływające do Książnicy Podlaskiej książki i czasopisma. Opracowanie prowadzone jest z wykorzystaniem regionalnej kartoteki haseł wzorcowych. Bazy regionalne: za lata 1990-1998 i za lata 1986-1989 opracowane są w systemie mak i obejmują Bibliografię Województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego.

Drukiem ukazało się 15 tomów bibliografii, które objęły materiał za lata 1944-2010. W tradycyjnej formie drukowanej możesz z nich skorzystać w Informatorium Książnicy Podlaskiej. Wszystkie wydane drukiem tomy dostępne są w formie elektronicznej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

Powrót na początek strony