Jak korzystać - FAQ

1. Jak zapisać się do Biblioteki?

Aby mieć prawo do wypożyczeń zbiorów do domu, należy zapisać się do biblioteki. Zapisu można dokonać na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisać zobowiązanie do przestrzegania postanowień Regulaminu obowiązującego w Bibliotece. Przy zapisie osób niepełnoletnich odpowiedzialność za wypełnienie zobowiązań wobec Biblioteki przyjmują rodzice lub opiekunowie.

Czytelnik pełnoletni powinien przy zapisie:

 • okazać dokument tożsamości ze zdjęciem,
 • złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu.

Wzór karty:

Czytelnik nie posiadający w dokumencie tożsamości adresu zamieszkania musi wypełnić dodatkowo „Oświadczenie o miejscu zamieszkania”.

Każdy czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, którą powinien każdorazowo okazywać przy korzystaniu z usług biblioteki.

Czytelnik zobowiązany jest do informowania o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania.

 

2. Zasady korzystania z Czytelni Ogólnej Biblioteki Głównej
 1. Prawo do korzystania z Czytelni mają wszystkie osoby po ukończeniu 13 roku życia.
 2. Użytkowników Czytelni obowiązuje:
  • pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, plecaków, toreb i teczek,
  • pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi karty biblioteczej,
  • wpisania się do księgi odwiedzin,
  • zachowanie ciszy, zakaz palenia, spożywania posiłków i picia napojów oraz zakaz używania telefonów komórkowych.
 3. Użytkownik ma prawo do korzystania z komputerów podręcznych po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza.
 4. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.

 

3. Zasady przedłużania wypożyczonych książek

Księgozbiory wypożyczalni Filii Bibliotecznych i Wypożyczalni Głównej udostępnia się na zewnątrz.

 • Wypożyczamy do 5 książek na okres 1 miesiąca.
 • Wypożyczenie można przedłużyć osobiście, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej oraz przez system PATRON.
 • Za przetrzymywanie wypożyczonych książek naliczane są kary regulaminowe.

 

4. W jaki sposób można zamówić pozycję, której brakuje w zbiorach Książnicy?

Wypożyczalnia Główna Książnicy prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne. Celem tej formy udostępniania jest dostarczenie czytelnikowi brakujących w zbiorach Książnicy materiałów z innych bibliotek w postaci oryginałów lub reprodukcji (np. kserokopie, mikrofilmy, mikrofisze).

 

5. Gdzie można podstemplować kartę obiegową?

Karty obiegowe można podstemplować w Wypożyczalni Głównej (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A).

 

6. Jakie są zasady korzystania z Internetu?

 

7. Czy jest możliwość kopiowania książek?

Jest dostępny skaner w Czytelni Ogólnej i można kopiować wyłącznie materiały z Książnicy Podlaskiej.

 

8. Kto może korzystać z najcenniejszych zbiorów Książnicy - starodruków?

Starodruki udostępnia się tylko w celach naukowych pracownikom naukowym i studentom wyższych uczelni, na podstawie pisemnej rekomendacji z uczelni lub zakładu pracy.

Patrz: Regulamin udostępniania zbiorów szczególnie cennych Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

 

9. Gdzie można znaleźć informacje o tytułach czasopism dostępnych w Książnicy Podlaskiej?

Katalog Czasopism, zawierający informacje o wszystkich tytułach oraz zasobie czasopism gromadzonych w Książnicy Podlaskiej do roku 2014, dostępny jest w formie zdigitalizowanej. Aby z niego skorzystać wybierz - Elektroniczne Katalogi Kartkowe, następnie - Katalogi Alfabetyczne Książek i Czasopism i katalog Czasopism. http://czasopisma.katalog.podlaskiezbiorycyfrowe.pl

Katalog Książnicy Podlaskiej w wersji elektronicznej obejmuje wszystkie czasopisma od 2011 roku.
Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować do dyżurnych pracowników Informatorium:

tel. 85 67-67-231
e-mail: informatorium@ksiaznicapodlaska.pl

 

10. W jaki sposób zamówić książkę online?

 

11. Gdzie można przeczytać obowiązujące czytelników regulaminy?

Wszystkie obowiązujące czytelników regulaminy są umieszczone na stronie http://bip.kp.wrotapodlasia.pl/regulaminy/

 

12. Jak i kto może skorzystać z wypożyczalni międzybibliotecznej?

Z wypożyczalni międzybibliotecznej może skorzystać każdy zapisany czytelnik Biblioteki. Wypożyczenia międzybiblioteczne umożliwiają Czytelnikom korzystanie z dokumentów, których nie posiada nasza Biblioteka i Biblioteki udostępniające zbiory na terenie miasta Białegostoku. Wszystkie sprawy związane z wypożyczaniem międzybibliotecznym podnosi regulamin wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

13. Skąd czerpać informację, jakie imprezy organizuje Książnica Podlaska?

Ze strony WWW Książnicy, facebookowego profilu oraz bezpośrednio przez Dział Naukowy, Promocji i Wydawnictw telefon. 85 6767241

 

14. Jak zdobyć książkę wydaną przez Książnicę Podlaską?

Złożyć zamówienie na adres e-mail: daniel.znamierowski@ksiaznicapodlaska.pl

 

15. W jaki sposób korzystać z czasopism i wydawnictw ciągłych?

Z czasopism i wydawnictw ciągłych można korzystać w Czytelni Ogólnej.

Zamówienia na wydawnictwa oznaczone sygnaturą: Mag 4 i Mag 5 realizowane są od ręki.

Zamówienia na wydawnictwa oznaczone sygnaturą 0 realizowane są we wtorki i czwartki na godz. 10:00.

Powrót na początek strony