Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji

Ilustracja do artykułu Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji

Cele projektu: Celem strategicznym projektu jest zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, natomiast celem bezpośrednim jest zwiększenie dostępności zasobów i wydarzeń Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, a także zoptymalizowanie procesów wewnątrz-administracyjnych. Planowane efekty: Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące korzyści społeczno-gospodarcze:
  1. Zwiększenie dostępności do zasobów i wydarzeń Książnicy Podlaskiej bez wychodzenia z domu (on-line), w tym zwiększenie dostępności osobom niepełnosprawnym. Zaplanowano dostosowanie elektronicznych usług i treści cyfrowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (ponad standard WCAG 2.1), które będzie polegało na tym, iż system będzie uwzględniał, co najmniej dwa kanały sensoryczne – wzrok i słuch. Relacje z wybranych spotkań oraz szkoleń wzbogacone zostaną o audio deskrypcję, język migowy.
  2. Zmniejszenie obciążenia interesariuszy:
  3. Korzystanie z e-usług pozwoli użytkownikom na zaoszczędzenie czasu na dojazd do Książnicy.
  4. Oszczędność paliwa i/lub cen biletów komunikacji miejskiej podyktowana brakiem konieczności dojazdu do biblioteki w celu uczestnictwa w szkoleniu czy spotkaniu autorskim.
  5. Optymalizację procesów administracyjnych:
  6. Skrócenie czasu obiegu dokumentów wewnętrznych.
  7. Oszczędność środków pieniężnych, na zakup materiałów biurowych (głównie papieru) na potrzeby realizacji procedur wewnętrznych.
  8. Efektywniejsze zarządzanie zasobami, dzięki możliwości śledzenie toku sprawy.
  9. Realizacja długookresowej strategii na rzecz rozwoju regionalnej kultury zgodnie ze Strategią rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na lata 2011–2020 oraz Strategią Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020.
Wartość projektu: 2 371 323,77 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 2 015 625,19 PLN Plakat informacyjny o dofinansowaniu projektu z UE na kwotę 2.015.625,19 PLN  
Powrót na początek strony