Zapraszamy do korzystania z elektronicznego Katalogu Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. 

KATALOG [LInk]

KATALOG:

 • obejmuje zbiory wszystkich agend biblioteki (Czytelni Ogólnej, Informatorium, Wypożyczalni Głównej i Międzybibliotecznej, Działu Zbiorów Specjalnych oraz Filii bibliotecznych, działających na terenie miasta);
 • prowadzony jest począwszy od 1990 r. i zawiera od tego roku wszystkie opisy nowych nabytków wydawnictw zwartych oraz całość księgozbioru regionalnego, starych druków, kolekcje (Biblioteka Elizy Orzeszkowej, Biblioteka Wagów, Biblioteka Śliwowskich);
 • uwzględnia wszystkie typy dokumentów: książki, czasopisma, normy, nuty, dokumenty kartograficzne (mapy i atlasy), dokumenty dźwiękowe, filmy, dokumenty elektroniczne oraz stare druki;
 • od 2011 r. rejestruje bieżące wpływy czasopism.;
 • obejmuje całość księgozbiorów Filii.

Katalog umożliwia przeszukiwanie zasobu wg cech formalnych i treściowych dokumentu poprzez indeksy - Autor, Tytuł, ISBN/ ISSN, Tematy (hasła wg Deskryptorów Biblioteki Narodowej oraz Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej), UKD (symbole Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej), Kolekcje, Typ dokumentu.

Opcja – “wyszukiwanie złożone” umożliwia dowolne łączenie kilku kryteriów oraz zawężanie wyników wg Roku wydania, Lokalizacji, Języka dokumentu. W wyszukiwaniu prostym i złożonym dostępna jest opcja sortowania wyników wg kryteriów: Autor, Tytuł, Rok wydania, Data opisu

Dodatkowo, zasoby kwalifikowane są do kolekcji, wyodrębnionych ze względu na szczególne cechy formalne, treściowe lub proweniencję:

 • Z BIBLIOTEKI ELIZY ORZESZKOWEJ – kolekcja książek stanowiąca fragment prywatnej biblioteki Elizy Orzeszkowej,
 • Z BIBLIOTEKI JAKUBA I ANTONIEGO WAGÓW - wydawnictwa o proweniencji Dobra Grabowo,
 • Z BIBLIOTEKI WIKTORII I RENE ŚLIWOWSKICH, darczyńców Książnicy Podlaskiej profesorów Wiktorii i René Śliwowskich,
 • REGIONALIA – dokumenty związane tematycznie z województwem podlaskim lub wydane na jego terenie,
 • WILNIANA – dokumenty dotyczące Wilna, wydane w Wilnie lub wileńskiej proweniencji,
 • ESPERANTIANA - książki i czasopisma w języku esperanto,
 • KSIĄŻKA MÓWIONA - dokumenty na nośnikach elektronicznych, czytane przez lektora, przeznaczone przede wszystkim dla osób niewidomych i niedowidzących,
 • DRUGI OBIEG - książki bezdebitowe wydane w latach 1976-1989,
 • ZASOBY CYFROWE – zbiory zdigitalizowane i umieszczone w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.
Powrót na początek strony