E-Zasoby

Od roku 2006 Książnica Podlaska, we współpracy z innymi instytucjami białostockimi, realizuje projekt Podlaska Biblioteka Cyfrowa. Digitalizuje zbiory, skupiając się na materiałach szczególnie cennych, tworzących dziedzictwo narodowe oraz zasobach regionalnych, zarówno historycznych jak i współczesnych. Skanowane i udostępniane w sieci Internet udostępniane są: książki, czasopisma, druki ulotne, kartografia. Na przełomie roku 2011/2012, dzięki środkom finansowym pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ oraz przy współudziale środków samorządu województwa podlaskiego i własnych, powstała w Książnicy Pracownia Digitalizacji.

Proponowane czytelnikom e-zasoby, głównie o tematyce regionalnej, pochodzące z naszych zbiorów i innych bibliotek Białegostoku, dostępne są w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej. Polecamy także Cyfrową Bibliotekę Narodową POLONA, która prezentuje skarby dziedzictwa kulturowego Polski i bogactwo zasobów Biblioteki Narodowej. Możliwość jednoczesnego przeszukiwania zasobów większości bibliotek cyfrowych w Polsce daje strona Federacji Bibliotek Cyfrowych. Zachęcamy ponadto do korzystania z Europeany – portalu zasobów cyfrowych europejskich bibliotek, muzeów, archiwów i kolekcji audiowizualnych. Dla zainteresowanych zawartością czasopism w sieci Internet przygotowano zestaw linków do Open Access Journals – czasopism naukowych i fachowych dostępnych online (nieodpłatnie).

Wśród proponowanych e-zasobów znajduje się także portal E-Książnica Podlaska. Prezentujemy na nim wybrane publikacje, zdigitalizowane przez Książnicę. Zostały one pogrupowane w następujące kolekcje: Cenne, najcenniejsze..., Regionalia, Cyfrowa literatura piękna, Wydawnictwa Książnicy Podlaskiej, Z historii Książnicy Podlaskiej. Do wszystkich publikacji prezentowanych w ramach portalu dodano linki kierujące do pełnych tekstów dokumentów. Zawartość serwisu będzie stale wzbogacana.

Powrót na początek strony