Rada Naukowa Książnicy Podlaskiej

Rada Naukowa została powołana w listopadzie 2017 roku przez Jolantę Gadek – ówczesną dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Jest to ciało o charakterze doradczym i opiniotwórczym, którego podstawowym celem działania jest wypracowywanie rozwiązań w zakresie kierunków rozwoju Książnicy Podlaskiej na polu nauki i kultury, formułowanie i precyzowanie najpilniejszych w tej dziedzinie potrzeb, dążenie do stabilnego rozwoju kulturalnego regionu oraz integracja przedstawicieli lokalnych środowisk naukowo-artystycznych. Rada Naukowa współpracuje z Dyrekcją Książnicy Podlaskiej oraz Działem Naukowym Książnicy Podlaskiej.

Skład Rady Naukowej Książnicy Podlaskiej:

  1. Profesor Violetta Wejs-Milewska – Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku,
  2. Profesor Halina Parafianowicz – Wydział Historyczno-Socjologiczny, Uniwersytet w Białymstoku,
  3. Profesor Urszula Kowalczuk – Uniwersytet Warszawski,
  4. Doktor habilitowana Barbara Czarnecka - Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku,
  5. Doktor habilitowana Anna Nosek – Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku,
  6. Ksiądz doktor Dariusz Wojtecki – Dyrektor Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku,
  7. Doktor Zofia Redlarska - poetka, pracownik nukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku,
  8. Doktor Marta Białobrzeska – Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku,
  9. Pani Beata Zadykowicz - Dyrektor Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku,
  10. Łukasz Zabielski - Kierownik Działu Badań Filologiczno-Bibliograficznych Książnicy Podlaskiej.

Powrót na początek strony