Rada Młodzieżowa Książnicy Podlaskiej

Rada Młodzieżowa została powołana w listopadzie 2017 roku  przez Jolantę Gadek - dyrektora Książnicy Podlaskiej  im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Jest to ciało o charakterze konsultacyjnym, którego podstawowym celem działalności jest wypracowanie oferty biblioteki skierowanej do młodych użytkowników, poszukiwanie bibliotecznych rozwiązań, formułowanie i precyzowanie najistotniejszych potrzeb młodego czytelnika, a także integracja przedstawicieli lokalnych środowisk młodzieżowych. W skład Rady Młodzieżowej wchodzą reprezentanci – uczniowie i ich opiekunowie z wybranych szkół, a także Dyrektor Książnicy Podlaskiej oraz przedstawiciele Działów: Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego i Instrukcyjno -Metodycznego Książnicy Podlaskiej.

Wykaz szkół, których reprezentanci wchodzą w skład Rady Młodzieżowej Książnicy Podlaskiej:

  1. IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Białymstoku,
  2. V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku,
  3. XI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku,
  4. XIII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku,
  5. Zespół Szkół Elektrycznych im prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku,
  6. I Liceum w Łapach im. Adama Mickiewicza,
  7. Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarneckiego w Łapach,
  8. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku,
  9. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.
Powrót na początek strony