Zbiory

Zbiory Książnicy Podlaskiej wg stanu na 31.12.2021 r. liczą 1 341 637 jednostek, w tym 1 154 459 vol. książek, czasopism oprawnych – 60 367 oraz 126 811 jednostek zbiorów specjalnych. Liczba tytułów czasopism bieżących wynosi 3 322.

Zakres tematyczny gromadzonych materiałów jest uniwersalny z przewagą piśmiennictwa z zakresu humanistyki i nauk społecznych. W bogatym wyborze reprezentowane są wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, kanon literatury naukowej - monografie, opracowania, syntezy akademickie oraz wydawnictwa bibliograficzne. Zasoby Książnicy obejmują komplet współczesnego piśmiennictwa naukowego, literaturę piękną klasyczną i współczesną, lektury akademickie i szkolne, literaturę dla dzieci i młodzieży. Biblioteka zgromadziła wybór literatury w językach obcych: angielskim, białoruskim, litewskim, ukraińskim, rosyjskim i in. W zasobach znajduje się kolekcja książek i czasopism w języku esperanto oraz zbiorów specjalnych związanych z Ludwikiem Zamenhofem i ruchem esperanckim.

Od 1997 r., na podstawie Ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych z dn. 7 listopada 1996 r., Książnica Podlaska posiada prawo do ogólnopolskiego egzemplarza obowiązkowego, czyli otrzymywania od wydawców nieodpłatnie jednego egzemplarza dokumentów piśmienniczych. Jest jedyną placówką w Polsce północno-wschodniej, która ma taki przywilej.

Do Książnicy Podlaskiej trafiają egzemplarze wszystkich publikacji wydanych w nakładzie powyżej 100 egzemplarzy (książki, gazety i czasopisma, druki ulotne, broszury, mapy, plany, plakaty, nuty). Jednocześnie, na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dn. 6 marca 1997 r. ze zm., Książnica Podlaska, jako jedyna biblioteka w Polsce, realizuje obowiązek przekazywania publikacji o tematyce regionalnej bibliotekom opracowującym bibliografię regionalną (bibliotekom wojewódzkim w: Bydgoszczy, Gdańsku, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu i Zielonej Górze).

Zgodnie z art. 7 Ustawy przesyłki (niepolecone) egzemplarzy obowiązkowych są zwolnione z opłat pocztowych. Przesyłki z egzemplarzami obowiązkowymi i zapytania należy kierować:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
15-097 Białystok ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A
Dział Gromadzenia
tel. 85 67-67-232
e-mail: gromadzenie@ksiaznicapodlaska.pl
Kierownik: Elżbieta Czekała

Powrót na początek strony