Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na:

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku G.331-1/2023

Dostawa sprzętu komputerowego oraz systemu wideokonferencji i streamingu w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” K.331-1/2023

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku A.331-2/2022

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku G.331-4/2022

Dostawa systemu informatycznego w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” K.331-3/2022

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku G.331-3/2022

Dostawa wyposażenia studia nagrań w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” K.331-2/2022

Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia studia nagrań w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” K.331-1/2022

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku G.331-2/2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku A.331-1/2022

Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia studia nagrań w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” K.331-1/2022 Część I

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku G.331-1/2022

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku A.331-2/2022

Dostawa systemu informatycznego w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” K.331-3/2022

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku G.331-4/2022

Dostawa wyposażenia studia nagrań w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” K.331-2/2022

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku G.331-3/2022

Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia studia nagrań w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” K.331-1/2022 Część III

Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia studia nagrań w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji” K.331-1/2022 Część II

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku G.331-2/2022

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku G.331-2/2021

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia – w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów” – w ramach części II zamówienia

Dostawę sprzętu oraz wykonanie i wdrożenie systemu na potrzeby digitalizacji zasobów bibliotecznych w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów” – w ramach części II zamówienia

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia – w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów” – w ramach części I zamówienia

Dostawę sprzętu oraz wykonanie i wdrożenie systemu na potrzeby digitalizacji zasobów bibliotecznych w ramach projektu „Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów” – w ramach części I zamówienia

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Sukcesywna dostawa książek i audiobooków, nowości wydawniczych z: literatury naukowej, literatury pięknej, literatury popularno-naukowej oraz literatury dla dzieci i młodzieży do Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Roboty budowlane obejmujące wykonanie systemu okablowania strukturalnego w budynku siedziby Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego wraz z dostawą materiałów i urządzeń do wykonania tego systemu

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych 2023 – aktualizacja 2

Plan zamówień publicznych 2023

Plan zamówień publicznych 2022 – aktualizacja 6

Plan zamówień publicznych 2022 – aktualizacja 5

Plan zamówień publicznych 2022 – aktualizacja 4

Plan zamówień publicznych 2022 – aktualizacja 3

Plan zamówień publicznych 2022 – aktualizacja 2

Plan zamówień publicznych 2022

Plan zamówień publicznych 2021 – aktualizacja

Plan zamówień publicznych 2021

Plan zamówień publicznych 2020 – aktualizacja

Plan zamówień publicznych 2020 – aktualizacja

Plan zamówień publicznych 2020 – aktualizacja

Plan zamówień publicznych 2020

Plan zamówień publicznych 2019 – aktualizacja

Plan zamówień publicznych 2019 – aktualizacja

Plan zamówień publicznych 2019 – aktualizacja

Plan zamówień publicznych 2019 – aktualizacja

Plan zamówień publicznych 2019