Projekty

Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji - RFID

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2015 r.

Skarbiec dziedzictwa kulturowego

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Projekt zrealizowany w latach 2016-2018

Ilustracja do artykułu Kultura bez barier

Kultura bez barier

Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2015 r.

Naukowa edycja krytyczna pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach

Naukowa edycja krytyczna pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach

Od marca 2013 roku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego realizuje projekt naukowy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, na który otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dyskusyjne kluby książki

Książnica Podlaska bierze udział od 2007 r. w programie Instytutu Książki – Dyskusyjne Kluby Książki.

Powrót na początek strony