Biblioteki Publiczne Województwa Podlaskiego

STAN NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Województwo podlaskie swoim zasięgiem obejmuje 14 powiatów, w skład których wchodzi 118 gmin (13 gmin miejskich, 27 gmin miejsko-wiejskich oraz 78 gmin wiejskich). Sieć bibliotek publicznych liczy 225 placówek: 118 siedzib (40 w miastach i 78 na wsi) oraz 107 filii bibliotecznych (30 w w miastach i 78 na wsi).

Zbiory bibliotek publicznych województwa podlaskiego w 2023 r. wyniosły 5.045.689 jednostek zinwentaryzowanych (książek, czasopism oprawnych i zbiorów specjalnych). Do bibliotek wpłynęło 159.335 jednostek wszystkich typów zbiorów, w tym 116.704 wol. pochodziło z zakupu. Prenumerowano 1.469 czasopism bieżących.

Biblioteki odwiedzano 1.512.503 razy. Zarejestrowano 137.083 użytkowników korzystających ze zbiorów, co stanowi wzrost o 5860 czytelników w stosunku do roku 2022. Zasięg czytelnictwa wyniósł 11,5%. Biblioteki udostępniły (na zewnątrz i na miejscu) 2.963.316 jednostek zbiorów (książek, czasopism i zbiorów specjalnych).

Podlaskie biblioteki udostępniały również swoim czytelnikom zdalny dostęp do zbiorów poprzez platformy: IbukLibra, Legimi, Empik Go, EbookPoint Biblio, Audioteka. Z takiej formy czytelnictwa skorzystało 3.711 czytelników, wypożyczając łącznie 143.462 tytułów e-booków i audiobooków.

Programy komputerowe (MAK+, Patron, Sowa, Libra, MAK) wykorzystywane są przez ponad 80% bibliotek miejskich, miejsko-gminnych i gminnych w województwie podlaskim.

Powrót na początek strony