Codex Suprasliensis

Zdjęcie produktu: Codex Suprasliensis
  • Autor: pod ogólną redakcją ks. Henryka Paprockiego
  • Liczba stron: 450
  • Okładka: Twarda
  • Data wydania książki drukowanej: 2023-12-06
Kodeks Supraski czyli cyrylicka księga supraska w przekładzie na język polski. Datowany na początek XI w. rękopis piśmiennictwa słowiańskiego pochodzący z Bułgarii, zapisany w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. Tłumaczenie ukazało się w Roku Kodeksu Supraskiego w Województwie Podlaskim dla uczczenia tysiąclecia powstania rękopisu w Bułgarii, pięćsetlecia pojawienia się go w Prawosławnym Monasterze Supraskim w Państwie polsko-litewskim i dwusetnej rocznicy włączenia go do obiegu naukowego przez ks. Michała Bobrowskiego.
Nad przekładem pracowało 28 specjalistów z całej Polski pod ogólną redakcją ks. Henryka Paprockiego przy współpracy prof. Aleksandra Naumowa i ks. Jarosława Jóźwika.
Partnerem wydania jest Fundacja OIKONOMOS.

Szczegóły książki

  • Autor: pod ogólną redakcją ks. Henryka Paprockiego
  • ISBN książki drukowanej: 978-83-66137-77-6
  • Data wydania książki drukowanej: 2023-12-06
  • Liczba stron: 450
  • Okładka: Twarda
  • Format książki drukowanej: 250/335/50
Powrót na początek strony