Dział Zbiorów Specjalnych

Budynek główny, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A, II piętro

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 17:00
wtorek 10:00 - 18:00
środa 9:00 - 17:00
czwartek 9:00 - 17:00
piątek 9:00 - 17:00
sobota nieczynne

Kontakt

tel. 85 67-67-273; e-mail: zskp@ksiaznicapodlaska.pl

Zasoby Działu Zbiorów Specjalnych to starodruki, książka XIX-wieczna, kartografia, muzykalia, dokumenty życia społecznego, dokumenty elektroniczne, rękopisy, maszynopisy, zbiory ikonograficzne oraz książka mówiona. Kolekcja starych druków zawiera wybór druków cennych i rzadkich. Szczególną wartość przedstawiają druki supraskie, z drukarni O.O. Bazylianów w Supraślu. Zbiory XIX-wieczne to w przeważającej części teksty literatury pięknej polskiej i powszechnej, wydawnictwa pochodzące ze znanych oficyn polskich (warszawskich, wileńskich, lwowskich, krakowskich, poznańskich) oraz zagranicznych (Paryża, Berlina, Stuttgartu, Lipska, Petersburga), prywatna kolekcja Elizy Orzeszkowej oraz pochodzące z XIX wieku zbiory rodziny Wagów.

Muzykalia obejmują specjalistyczną literaturę muzyczną, śpiewniki, nuty i teksty, podręczniki do gry na różnych instrumentach, dokumenty dźwiękowe (płyty kompaktowe, płyty analogowe, kasety magnetofonowe) z nagraniami muzyki klasycznej, rozrywkowej i ludowej, kolekcja płyt szelakowych oraz pocztówki dźwiękowe.

Gromadzone dokumenty życia społecznego to, związane z Białymstokiem i województwem podlaskim, informatory, programy imprez, katalogi wystaw, zaproszenia, foldery, plakaty, ulotki, materiały wyborcze i propagandowe. Zgromadzone publikacje dokumentują życie kulturalne i wydarzenia społeczno-polityczne w regionie, począwszy od lat 60. Kolekcję uzupełniają ekslibrisy bibliotek, innych instytucji i osób prywatnych związanych z województwem podlaskim.

Wśród zbiorów specjalnych wyróżnia się bogata kolekcja współczesnych rękopisów literackich związanych z regionem, na którą składają się, m.in.: rękopisy Wiesława Kazaneckiego, Sokrata Janowicza, Jana Leończuka, Edwarda Redlińskiego, Wiesława Szymańskiego. Zbiór uzupełniają  rękopisy nutowe Roberta Panka i Tadeusza Trojanowskiego.

Zbiory ikonograficzne obejmują akwarele, grafikę, plakaty, fotografie twórców regionalnych. Są to m.in.: rysunki Henryka Wilka i Władysława Pietruka, akwaforty i miedzioryty Wiesława Cieśli, zbiory akwarel Albina Waczyńskiego, prace Dymitra Grozdewa i Edwarda Jurszewicza. W zasobach Działu Zbiorów Specjalnych znajduje się też unikalna kolekcja fotogramów z wizerunkami Białegostoku autorstwa dwóch Piotrów Sawickich – ojca i syna. Dział Zbirów Specjalnych gromadzi i udostępnia alternatywne materiały czytelnicze. Największy zbiór to książki mówione dostępne na kasetach magnetofonowych, również ich zdigitalizowane kopie w formacie mp3 – udostępniane na dyskach CD, a także książki w standardzie DAISY oraz książki w języku Braille’a.

Do dyspozycji czytelników:

  • stanowiska odsłuchowe (odtwarzacze CD, odtwarzacz kasetowy, gramofon),
  • stanowisko z dostępem do katalogu komputerowego,
  • stacjonarny powiększalnik LCD,
  • 2 elektroniczne lupy przenośne,
  • 1 czytnik mikrofilmów,
  • sala audio-video ze sprzętem audiowizualnym (projektor, odtwarzacz DVD, odtwarzacz CD).

Z zasobów Działu Zbiorów Specjalnych mogą korzystać osoby, które ukończyły 13 lat, będące wcześniej zarejestrowane w systemie bibliotecznym. Do domu wypożyczane są: muzykalia (książki, nuty, płyty CD i winylowe, kasety magnetofonowe), książki mówione, zdigitalizowane kopie książki mówionej (na CD), koncerty i opery na DVD.

Pozostałe zbiory udostępniane są prezencyjnie (na miejscu).

Zamówienia online
Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Książnicy Podlaskiej
Regulamin udostępniania zbiorów szczególnie cennych w Książnicy Podlaskiej
Powrót na początek strony