Kontakt

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

 

15-097 Białystok
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 14 A

e-mail: ksiaznica@ksiaznicapodlaska.pl
strona domowa: http://www.ksiaznicapodlaska.pl
NIP: 542-21-24-069
REGON: 000276713
Rachunek bankowy nr 97 1090 2587 0000 0001 5439 8187 w banku Santander Bank Polska SA

 

Centrala telefoniczna

tel. 85 67-67-221

Dział Organizacyjny

tel. 85 67-67-224
fax 85 67-67-220

Dyrektor

Beata Zadykowicz
tel. 85 67-67-224

Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych

Katarzyna Siemieniuk
tel. 85 67-67-224

 

Inspektor ochrony danych

Andrzej Bołtryk
e-mail: iod@ksiaznicapodlaska.pl

Koordynator ds. dostępności

Irena Radwańska
e-mail: dostepnosc@ksiaznicapodlaska.pl

 

Dział Informacyjno-Bibliograficzny

tel. 85 67-67-231
e-mail: informatorium@ksiaznicapodlaska.pl

Czytelnia Ogólna

tel. 85 67-67-225
e-mail: czytelnia@ksiaznicapodlaska.pl

Wypożyczalnia Główna i Międzybiblioteczna

tel. 85 67-67-270
e-mail: wypozyczalnia@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Zbiorów Specjalnych

tel. 85 67-67-273
e-mail: zskp@ksiaznicapodlaska.pl

 

Dział Gromadzenia Zbiorów

tel. 85 67-67-232
e-mail: gromadzenie@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Opracowania Zbiorów

tel. 85 67-67-229
e-mail: opracowanie@ksiaznicapodlaska.pl

Magazyn Zbiorów Bibliotecznych

tel. 85 67-67-275
e-mail: 
magazyn@ksiaznicapodlaska.pl

Bibliotekarz Systemowy

tel. (+48) 507-245-530
e-mail: bs@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Digitalizacji

tel. 85 67-67-260
e-mail: digitalizacja@ksiaznicapodlaska.pl

 

Dział Promocji i Wydawnictw

tel. 85 67-67-241
e-mail: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Edukacji

tel. 85 67-67-285
tel. (+48) 500-276-591
e-mail: dzialedukacji@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Badań Filologiczno-Bibliograficznych

tel. 85 67-67-266
e-mail: dzialnaukowy@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Instrukcyjno-Metodyczny

tel. 85 67-67-267
e-mail: instrukcyjny@ksiaznicapodlaska.pl

Biblioteka Powiatu Białostockiego

tel. 85 67-67-265
e-mail: bpb@ksiaznicapodlaska.pl

 

Księgowość

tel. 85 67-67-240
e-mail: ksiegowosc@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Spraw Pracowniczych

tel. 85 67-67-227
e-mail: kadry@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Administracji

tel. 85 67-67-262
e-mail: administracja@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Komputeryzacji

tel. 85 67-67-222
e-mail: it@ksiaznicapodlaska.pl

Zamówienia publiczne

tel. 85 67-67-284
e-mail: 
zamowieniapubliczne@ksiaznicapodlaska.pl

Powrót na początek strony