Kontakt

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A
e-mail: ksiaznica@ksiaznicapodlaska.pl
strona domowa: https://www.ksiaznicapodlaska.pl
NIP: 542-21-24-069
REGON: 000276713
Rachunek bankowy nr  64 1240 5211 1111 0000 4919 5514BANKU PEKAO S.A. ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU

Centrala telefoniczna

ul. Marii Skłodowskiej Curie 14 A
tel. 85 67-67-221

Dział Organizacyjny

tel. 85 67-67-224
fax 85 67-67-220

Dyrektor

Beata Zadykowicz
tel. 85 67-67-224

Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych

Katarzyna Siemieniuk
tel. 85 67-67-224

Inspektor ochrony danych

Andrzej Bołtryk
e-mail: iod@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Informacyjno-Bibliograficzny

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A
tel. 85 67-67-231
e-mail: informatorium@ksiaznicapodlaska.pl

Czytelnia Ogólna

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A
tel. 85 67-67-225
e-mail: czytelnia@ksiaznicapodlaska.pl

Wypożyczalnia Główna i Międzybiblioteczna

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-270
e-mail: wypozyczalnia@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Zbiorów Specjalnych

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-273
e-mail: zskp@ksiaznicapodlaska.pl

Magazyn Zbiorów Bibliotecznych

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-275
e-mail: 
magazyn@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Gromadzenia Zbiorów

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-232
e-mail: gromadzenie@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Opracowania Zbiorów

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-229
e-mail: opracowanie@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Promocji i Wydawnictw

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-241
e-mail: dzialpromocji@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Edukacji

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-285
e-mail: dzialedukacji@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Badań Filologiczno-Bibliograficznych

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-266
e-mail: dzialnaukowy@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Komputeryzacji

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-222
e-mail: it@ksiaznicapodlaska.pl

Bibliotekarz Systemowy

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A
tel. (+48) 507-245-530
e-mail: bs@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Digitalizacji

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-260
e-mail: digitalizacja@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Instrukcyjno-Metodyczny

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-267
e-mail: instrukcyjny@ksiaznicapodlaska.pl

Biblioteka Powiatu Białostockiego

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-265
e-mail: bpb@ksiaznicapodlaska.pl

Księgowość

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-240
e-mail: ksiegowosc@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Spraw Pracowniczych

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-227
e-mail: kadry@ksiaznicapodlaska.pl

Dział Administracji

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-262
e-mail: administracja@ksiaznicapodlaska.pl

Zamówienia publiczne

15-097 Białystok
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A 
tel. 85 67-67-284
e-mail: 
zamowieniapubliczne@ksiaznicapodlaska.pl