Projekty

 • PROaktywnie z książką PROaktywnie z książką to projekt mający na celu animację czytelnictwa w wybranych bibliotekach publicznych województwa podlaskiego, na który Książnica Podlaska w Białymstoku pozyskała dotację w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Mieszkańcy województwa podlaskiego będą mieli okazję w okresie od maja do października br. aktywnie uczestniczyć w interdyscyplinarnych literacko-kulturalnych i edukacyjnych wydarzeniach skupionych… Czytaj więcej ...
 • Plakat Projektu Bliżej siebie
  Bliżej siebie Projekt "Bliżej siebie" to propozycja działań literacko-kulturalno-edukacyjnych opartych przede wszystkim na interakcji prowadzących z uczestnikami, których główną ideą będzie promowanie czytelnictwa poprzez szereg wydarzeń animujących, stymulujących kreatywność i aktywizujących twórczo uczestników. Będą to m.in. warsztaty, spotkania oraz koncert skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych w tym seniorów, mieszkańców woj. podlaskiego. Projekt zakłada stworzenie w Książnicy… Czytaj więcej ...
 • Informacja o projekcie
  “Ballady i romanse. Interpretacje pokoleniowe” Wydarzenie „Ballady i romanse. Interpretacje pokoleniowe” służy upamiętnieniu dzieła Mickiewicza, poprzez uczynienie z tekstu poetyckiego „Ballad i romansów” przestrzeni międzypokoleniowego dialogu młodych i seniorów. Działania podejmowane w ramach projektu odbywać będą się w Filiach nr 3, 8 i 9 Książnicy Podlaskiej oraz „Pracowni teatralnej. Justyna Godlewska i Przyjaciele”. Wydarzenia koncentrują się na artystycznej interpretacji dzieła… Czytaj więcej ...
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w roku 2021 zakupiła 6128 egz. książek i audiobooków za kwotę 130000,00 złotych. Czytaj więcej ...
 • Skarbiec kultury – edycja III – usługi elektroniczne w administracji Cele projektu: Celem strategicznym projektu jest zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, natomiast celem bezpośrednim jest zwiększenie dostępności zasobów i wydarzeń Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, a także zoptymalizowanie procesów wewnątrz-administracyjnych. Planowane efekty: Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące korzyści społeczno-gospodarcze: Zwiększenie dostępności do zasobów i wydarzeń Książnicy Podlaskiej bez wychodzenia… Czytaj więcej ...
 • Zdjęcie książki dla dzieci
  Godzina z baśnią francuskojęzyczną Godzina z baśnią francuskojęzyczną to cykliczne spotkania literackie z udziałem dzieci ze szkół podstawowych z Białegostoku i okolic. Organizatorami są Pracownia Literatury francuskiej i frankofońskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Projekt stawia sobie cztery podstawowe cele: krzewienie czytelnictwa wśród dzieci; kształtowanie umiejętności kreatywnego słuchania; zapoznawanie z… Czytaj więcej ...
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa otrzymała w roku 2021 dotację w wysokości 130.000,00 na zakup nowości wydawniczych oraz… Czytaj więcej ...
 • Plakat projektu: „Było! Jest! Co będzie?”
  „Było! Jest! Co będzie?” – podróże po tradycji z Zygmuntem Glogerem Dobiegła końca realizacja projektu „Było! Jest! Co będzie?” – podróże po tradycji z Zygmuntem  Glogerem, na który Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „EtnoPolska 2021”. Zygmunt Gloger – człowiek o niezwykle różnorodnych zainteresowaniach - badacz pieśni, imion, przysłów, antropolog opisujący wiejskie… Czytaj więcej ...
 • Książnica nowej generacji – wyposażenie sali szkoleń Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku otrzymała dotację w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Infrastruktura Kultury 2021" na wyposażenie sali szkoleń Książnicy Podlaskiej w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny. Projekt „Książnica nowej generacji – wyposażenie sali szkoleń” uzyskał dofinansowanie w kwocie 35 000 zł. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury pozwoli na stworzenie… Czytaj więcej ...
 • Bibliotek@(rz) – kierunek nowoczesność Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w bieżącym roku pozyskała dotację na szkolenia dla bibliotekarzy  z województwa podlaskiego w ramach programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Partnerstwo dla książki. Projekt szkoleniowy Bibliotek@(rz)-kierunek nowoczesność realizowany będzie w miesiącach czerwiec - listopad 2021 r. Głównym celem proponowanego doskonalenia zawodowego jest uzyskanie przez bibliotekarzy województwa podlaskiego nowych… Czytaj więcej ...
 • Festiwal Literacki „Autorzy i Książki. Podlaskie podsumowanie” 2021 – realizacja Od lutego do czerwca 2021 r. trwał 5. Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie”, organizowany przez Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Główne wydarzenia to spotkania autorskie, warsztaty, koncerty, debata i Turniej Jednego Wiersza – wszystko w formule on-line. To wyjątkowa edycja Festiwalu Literackiego „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie”, ponieważ ze względu na… Czytaj więcej ...
 • Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Książnica Podlaska im. pro. Górnickiego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet I – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" w roku 2020 zakupiła 12243 egz. książek i audiobooków za kwotę 250000,00. Obrazy przedstawiają logotypy Biblioteki Narodowej, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czytaj więcej ...
 • „Z książką w podróż do świata nauki” – nowy projekt czytelniczy Książnicy Podlaskiej Rusza nowy projekt czytelniczy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku „Z książką w podróż do świata nauki”, dofinansowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2020”. „Z książką w podróż do świata nauki” to dziewiętnaście wydarzeń i inicjatyw kulturalno-literackich: warsztatów (literacko-plastyczno-teatralnych, grywalizacyjnych, eksperymentalnych, poświęconych nowym technologiom), interaktywnych zajęć edukacyjnych, spotkań… Czytaj więcej ...
 • Książnica Podlaska z dofinansowaniem w ramach programu „Kultura w sieci” „Bibliotek@ON” to nowy projekt Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, na który instytucja otrzymała dofinansowanie w ramach programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci”. - W związku ze stanem epidemii, Książnica Podlaska ma utrudnioną możliwość realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury drogą tradycyjną. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Czytelników stworzyliśmy projekt „Bibliotek@ON”, którego rezultaty… Czytaj więcej ...
 • Festiwal Literacki “Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie” 2020 W lutym i marcu 2020 r. w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku miał miejsce Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie”. Podczas czwartej edycji festiwalu odbyły się: spotkania autorskie, koncert poetycko-muzyczny, warsztaty teatralne i literackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wystawa prac Joanny Kossak, prezentacja wydawnictw regionalnych z 2019 r. oraz… Czytaj więcej ...
 • Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów. Cele projektu: Celem strategicznym projektu jest zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, natomiast celem bezpośrednim jest zwiększenie dostępności zasobów Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.  Planowane efekty: Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące korzyści społeczno-gospodarcze: Zwiększenie dostępności do zasobów Książnicy Podlaskiej bez wychodzenia z domu… Czytaj więcej ...
 • Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet I – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w roku 2019 zakupiła 4837 egz. książek i audiobooków za kwotę 96610,00. Czytaj więcej ...
 • Projekt Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji - RFID
  Zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji – RFID Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2015 r. Czytaj więcej ...
 • Projekt Skarbiec dziedzictwa
  Skarbiec dziedzictwa kulturowego Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Projekt zrealizowany w latach 2016-2018 Czytaj więcej ...
 • Projekt Kultua bez barier
  Kultura bez barier Projekt zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej, Działania 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2015 r. Czytaj więcej ...
 • Festiwal Literacki “Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie.” W lutym i marcu 2019 r. w siedzibie głównej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku odbył się Festiwal Literacki „Autorzy i książki. Podlaskie podsumowanie". To święto literatury powstało z myślą zarówno o młodszych, jak i starszych czytelnikach. Warsztaty dla dzieci poprowadzili: aktorzy Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku oraz Białostockiego Teatru Lalek, poetka… Czytaj więcej ...
 • Okładka projektu "Z książką w podróż muzyczną"
  Z książką w podróż muzyczną Z książką w podróż muzyczną to kolejny projekt czytelniczy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, na który biblioteka pozyskała dotację w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Partnerstwo dla książki. Głównym celem przedsięwzięcia literacko-kulturalnego i edukacyjnego jest niekonwencjonalne promowanie czytelnictwa i książki we wszystkich jej formach oraz inspirowanie kultury literackiej poprzez muzykę. Mieszkańcom Białegostoku i okolic proponujemy udział w 17 interdyscyplinarnych wydarzeniach… Czytaj więcej ...
 • Okładka książki Zygmunt Gloger tom 3
  Naukowa edycja krytyczna pism rozproszonych Zygmunta Glogera w trzech tomach Od marca 2013 roku Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego realizuje projekt naukowy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, na który otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czytaj więcej ...
 • Dyskusyjne kluby książki Książnica Podlaska bierze udział od 2007 r. w programie Instytutu Książki – Dyskusyjne Kluby Książki. Czytaj więcej ...