„Mickiewicz-FUSION”

Ilustracja do artykułu „Mickiewicz-FUSION”

Projekt „Mickiewicz-FUSION” TO niekomercyjny kolaż artystyczny o wysokim poziomie merytorycznym i zróżnicowaniu form ekspresji twórczej. Konfrontuje ON ze sobą dwie płaszczyzny sprzęgania i transferu treści, emocji oraz wartości: zakorzenioną w tradycji oraz opartą na nowoczesności. Wydarzenia kierowane są DO widza poszukującego nieszablonowych, inspirujących spojrzeń na polską historię i tradycję. Wszystkie działania w ramach projektu wykraczają poza ramy standardowej działalności Wnioskodawcy.
W skład projektu "Mickiewicz - FUSION" wchodzą:
 
  • #Mickiewicz - widowisko muzyczno-słowne (5 prezentacji):
- premiera odbyła się 24 września 2022 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, - 2 prezentacje w terenie: 10 października 2022 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz 17 października 2022 w Bibliotece Publicznej w Supraślu należącej DO CKiR Supraśl - 2 prezentacje w Książnicy Podlaskiej na zakończenie Roku Romantyzmu Polskiego (16 i 17 grudnia 2022 r.)

 
  • widowisko muzyczno-słowno-wokalne pt. „Wieszcz” 
- premiera odbyła się 4 listopada 2022 w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku - pokaz przedpremierowy dla młodzieży szkolnej oraz próba generalna z publicznością odbyły się 3 listopada 2022 r.

  • "Ballady miejskie" - wystawa grafik Mateusza Bielskiego wzorowanych na tekstach Mickiewicza (6 prezentacji):
- 1 w czasie premiery #Mickiewicz - 2 prezentacje w terenie połączone z prezentacją spektaklu #Mickiewicz - 3 prezentacje na filiach Książnicy Podlaskiej będących na terenie miasta Białystok - prezentacja w Książnicy Podlaskiej na zakończenie Roku Romantyzmu Polskiego (16 i 17 grudnia 2022 r.)

  • 5 prelekcji popularno-naukowe
    - w czasie premiery #Mickiewicz - 2 prelekcje w terenie przed spektaklami (10 października 2022 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz 17 października 2022 w Bibliotece Publicznej w Supraślu należącej DO CKiR Supraśl) oraz 2 prelekcje w Książnicy Podlaskiej na zakończenie Roku Romantyzmu Polskiego (16 i 17 grudnia 2022 r.)

Współorganizatorzy: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Urząd Miejski w Supraślu. Patroni medialni: Nieregularnik Epea. Pismo literackie, Wrota Podlasia – Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego, podlaskisenior.pl – Internetowy Portal Seniorów Województwa Podlaskiego, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, TVP3 Białystok,  Polskie Radio Białystok, Portal Bialystokonline, Radio I, Radio JARD. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”. Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego    
Powrót na początek strony