Szkolenia w ramach projektu "Kultura bez barier - Biblioteka bliżej Ciebie"

W ramach projektu "Kultura bez barier - Biblioteka bliżej Ciebie", realizowanego przez Książnicę Podlaską w Białymstoku, zrealizowano cykl 5 szkoleń adresowanych (z zaplanowanych 10) adresowanych DO 20 pracowników Książnicy Podlaskiej. Ich temat dotyczył m. in. dostępności kultury oraz komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach. Prowadzącymi byli: Dorota Rutkowska-Roszkowska (trenerka Stowarzyszenia My dla Innych) i Rafał Średziński - prezes Stowarzyszenia My dla Innych. Uczestnicy spotkań mieli okazję poznać m. in. zasady komunikacji i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, reguły dostępności architektonicznej budynków oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej. Efektem szkoleń jest wzrost kompetencji pracowników, poprawa komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami oraz wzrost dostępności oferty kulturalnej.

Przypomnijmy: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymała w roku 2022 dotację w wysokości 249.998,48 zł na realizację przedsięwzięcia grantowego pt. „Biblioteka bliżej Ciebie: rozbudowa oferty Książnicy Podlaskiej w kierunku dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” (UMOWA nr 38/KBB/121/2022; termin realizacji projektu: 2022-07-01 – 2023-06-15). Przedsięwzięcie grantowe finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   
Powrót na początek strony