Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów

Skarbiec kultury – edycja II – digitalizacja zasobów.

Cele projektu:

Celem strategicznym projektu jest zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, natomiast celem bezpośrednim jest zwiększenie dostępności zasobów Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

 Planowane efekty:

Realizacja niniejszego projektu przyniesie następujące korzyści społeczno-gospodarcze:

  1. Zwiększenie dostępności do zasobów Książnicy Podlaskiej bez wychodzenia z domu (on-line) pozwoli na zaoszczędzenie kosztów dojazdu do Książnicy.
  2. Digitalizacja czasopism pozwoli na ochronę gazet – udostępnianie ich w wersji analogowej powodowało niszczenie papieru.
  3. Oszczędność paliwa podyktowana brakiem konieczności dojazdu do biblioteki w celu zapoznania się z wydaniem archiwalnym Gazety Współczesnej.
  4. Oszczędność papieru na tworzenie kopii archiwalnych wydań gazet.
  5. Oszczędność środków pieniężnych, na zabezpieczania egzemplarzy gazet udostępnianych w wersji analogowej.
  6. Realizacja długookresowej strategii na rzecz rozwoju regionalnej kultury zgodnie ze Strategią Książnicy Podlaskiej na lata 2012-2020 oraz Strategią Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020.

Wartość projektu: 1 144 023,00 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 972 419,55 PLN

Plakat Zbiory cyfrowe Książnicy Podlaskiej Aplikacja mobilna MAC

 

Powrót na początek strony